Poziv na info dane o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju


Info dan će se održati u petak 21.04.2023. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Područne privredne komore Bijeljina
 

12.04.2023.

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke kroz Projekat za rješavanje pitanja dugovanja i prestanak poslovanja na Zapadnom Balkanu koji finansira Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) Vlade Švicarske poziva sve zainteresovane privredne subjekte i preduzetnike da prisustvuju info danu  na temu novog pravnog instituta definisanog Zakonom o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju.
 
Info dan će se održati u petak 21.04.2023. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Područne privredne komore Bijeljina, adresa Stefana Dečanskog bb, Bijeljina
 
Postupak sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja pokreće se kada privredno društvo ili samostalni preduzetnik osjeti prve poteškoće u poslovanju i kada one prijete poslovnim neuspjehom, ali prije nego se finansijske teškoće privrednog društva ili preduzetnika razviju do nivoa koji zahtjeva pokretanje stečajnog postupka. Sporazumno vansudsko finansijsko restrukturiranje je prva u nizu mjera koju je moguće sprovesti ukoliko postoje preduslovi za finansijsku konsolidaciju, odnosno oporavak i održiv nastavak poslovanja privrednog društva ili preduzetnika.

Sporazumno vansudsko finansijsko restrukturiranje (SVFR) predstavlja efikasan mehanizam za privredna društva i preduzetnike koji su se našli u finansijskim poteškoćama pomoću kojeg mogu da redefinišu dužničke odnose sa povjeriocima, prvenstveno bankama, ali i drugim povjeriocima kao što su dobavljači roba i usluga. Privredna komora Republike Srpske je prema Zakonu o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju određena kao institucionalni posrednik koji provodi ovaj postupak putem ovlašćenih posrednika, odnosno ovlašćenih fizičkih lica koja na nezavisan, neutralan i nepristrasan način upravljaju i vode ovaj postupak i posreduju između dužnika i povjerilaca.
Za privredna društva i preduzetnike koji su se našli u finansijskim poteškoćama je značajno da se postupak sporazumnog vansudskog finansijsko restrukturiranja može okončati sporazumom koji može da obuhvati jednu ili više slijedećih mjera:
Otplatu duga u ratama;
Izmjenu rokova dospjelosti duga;
Izmjenu visine kamatnih stopa ili drugih uslova kredita;
Unovčenje ili prenos imovine radi namirenja potraživanja;
Otpust duga;
Davanje dodatnih sredstava obezbjeđenja;
Pretvaranje potraživanja u kapital, i
Druge mjere od značaja za realizaciju finansijskog restrukturiranja.
Obavezni učesnici postupka:
 
Privredno društvo/samostalni preduzetnik (dužnik) i najmanje dva povjerioca od kojih je jedan banka ili druga finansijska organizacija.
 
Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 99/20), sve podzakonske akte donesene na osnovu predmetnog zakona, Vodič kroz sporazumno vansudsko finansijsko restrukturiraranje, te ostale značajne informacije o novom javnom ovlašćenju Komore možete pronaći na linku: https://komorars.ba/sporazumno-vansudsko-finansijsko-restrukturiranje/
 
Najljubaznije Vas molimo da, povratom na mail: scfr@komorars.ba, potvrdite učešće na info danu, sa posebnom naznakom na lokaciju Bijeljine.
Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Službu za pravne poslove Privredne komora Republike Srpske, broj telefona: 051/493-128.
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede