Ugljevik

 

Ugljevik je opština u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj. Na istoku i sjeveru graniči se sa opštinom Bijeljina, na jugu sa opštinama Zvornik i Teočak (Federacija BiH), dok se na zapadu graniči sa opštinom Lopare. Nalazi se na istočnim padinama planine Majevice, a jednim dijelom obuhvata i prostor semberske ravnice.

Područje opštine ima povoljan geografski položaj. Sa Bijeljinom, Tuzlom i Zvornikom povezana je kvalitetnom putnom mrežom, a preko ovih centara sa Bosnom i Hercegovinom u cjelini, kao i sa susjednim zemljama Srbijom i Hrvatskom. Površina opštine je 164 km2, što je čini jednom od manjih opština u Republici Srpskoj. Prema preliminarnim rezultatima posljednjeg popisa iz 2013. godine, ovdje u 25 naselja živi oko 16.500 ljudi.

Prema važećim kriterijumima u smislu ekonomskog razvoja, Ugljevik spada u grupu razvijenih opština. Nosilac privrednog razvoja je Rudnik i Termoelektrana Ugljevik sa godišnjom proizvodnjom od 1.600 GWh električne energije i eksploatacijom 1.900.000 tona uglja. Iako eksploatacija traje već duže vrijeme, pretpostavlja se da su ukupne geološke rezerve uglja u slivu Ugljevik - Priboj do 430 miliona tona, od čega je 285,1 milion tona bilansno, 119,7 miliona tona potencijalno i 25,1 miliona tona je vanbilansno.

Opština Ugljevik, pored velikih količina uglja i proizvodnje električne energije, ima i značajne rezerve krečnjaka, gline i laporaca kao osnovne sirovine za proizvodnju cementa. Osim toga, nakon uvođenja procesa odsumporavanja dimnih gasova u TE Ugljevik, proizvodiće se velike količine gipsa (približno 386.000 tona godišnje), dovoljnog kvaliteta za upotrebu u industriji cementa.

Ukupna površina zemljišta u opštini Ugljevik iznosi 16.415 ha, od čega je poljoprivredno zemljište zastupljeno sa 10.294 ha, šumsko zemljište sa 4.247 ha i neplodno zemljište sa 1.874 ha. U ukupnoj strukturi poljoprivrednog zemljišta obradivo zemljište učestvuje sa 95%, od čega oranice i bašte čine 74%, voćnjaci 17,6%, livade 3%, a vinogradi sa zanemarljivim učešćem. Privatni sektor učestvuje u ukupnoj površini sa 13.400 ha (81,6%), a javni sa 3.015 ha (18,4%).

Područje opštine Ugljevik jedno je od najpoznatijih voćarskih područja, kako u Republici Srpskoj, tako i u odnosu na zemlje u okruženju. Voćarstvo je jedna od tradicionalnih i veoma uspiješnih grana poljoprivrede u opštini. Pod voćnjacima se nalazi 1.814 ha ili 17,6% poljoprivrednog zemljišta. U strukturi voća dominira šljiva sa ukupnom proizvodnjom od 70%, zatim slijede jabuke, kruške itd. Najveći broj stabala šljive je na području katastarske opštine Tutnjevac (118.749 stabala), katastarske opštine Ugljevik (100.882 stabla), katastarske opštine Zabrđe (70.002 stabla) i katastarske opštine Donja Trnova (63.560 stabala). Najdominantnije sorte šljive na ovom području su: čačanska rana, čačanska lepotica, čačanska rodna i stenli. Opština Ugljevik je prethodnih godina ulagala velike napore u očuvanje i razvoj poljoprivrednih gazdinstava u ruralnim područjima,

Takođe, opština Ugljevik ima veliki zemljišni potencijal nastao površinskom eksploatacijom uglja. To su rekultivisane površine, ukupne površine oko 1.600 ha, koje se trenutno ne koriste.

Osim navedenog, opština Ugljevik ima značajan turistički potencijal jer pruža mogućnost korištenja velikog broja sportsko - rekreativnih usluga poput otvorenih bazena i pješačkih staza u prirodi, kao i posjeta kulturno - istorijskim spomenicima na ovom području.

Detaljnije informacije o opštini Ugljevik možete pronaći na zvaničnim prezentacijama  www.opstinaugljevik.net i ugljevikinvest.net


 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder