Zašto investirati

 

Republika Srpska je smještena u srcu jugoistočne Evrope, u središnjem dijelu Balkanskog poluostrva.
Povoljan geostrateški položaj i poreska politika Srpsku ističu kao poželjnu destinaciju za strana ulaganja.

Regija Bijeljina smještena je na samoj granici sa Srbijom i Hrvatskom što joj omogućava brz pristup evropskoj mreži autoputeva. Na oko trideset kilometara od Bijeljine je priključak na Panevropski koridor 10, odnosno auto-put E-70 Beograd-Zagreb. Ovaj putni pravac je nakraća veza Semberije sa ova dva grada i preko njih, sa zapadnom/srednjom Evropom i jugom/istokom Balkanskog poluostrva.
 
Trenutno je u izgradnji dionica auto-puta Bijeljina-Rača koja predstavlja direktan priključak Bijeljine na koridor 10, tj. auto-put E-70 i budući dio auto-puta Beograd-Banja Luka-Sarajevo, čineći ovaj prostor idealnom strateškom lokacijom za izvozno orijentisane investitore.

Sveobuhvatnim ekonomskim reformama, koje obuhvataju privatizaciju i razvoj tržišne privrede, podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća, kao i stvaranje povoljnih uslova za privlačenje stranih investitora, stvoreni su optimalni preduslovi za profitabilnost investicionih projekata.

Ove reforme, zajedno sa brojnim drugim inicijativama, značajno su poboljšale poslovnu klimu i učinile Republiku Srpsku atraktivnom za investicije iz cijelog sveta.

Prednosti ulaganja:1) Niski operativni troškovi i podsticajna politika troškova
 • Prosječna neto plata u gradu Bijeljina za 2020. godinu iznosila je 885 KM (452,66 €)
 • Porez na dobit - 10%
 • Porez na dohodak - 8%
 • PDV - 17%
 • Ukupna stopa doprinosa na bruto platu iznosi 31% od čega:
 • 18,5% za penzijsko-invalidsko osiguranje
 • 10,2% za zdravstveno osiguranje
 • 1,7% za dječiju zaštitu i
 • 0,6% za osiguranje od nezaposlenosti
2) Cijena električne energije 
 • Cijena električne energije u Republici Srpskoj najniža je u regionu - 0,053 €/kWh.
3) Administracija povoljna za poslovanje
 • Pokretanje preduzeća u Republici Srpskoj sada traje samo tri dana i košta manje od 100 €. U toku je postupak uspostavljanja e-registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.
4) Regija budućnosti za strana ulaganja 
 • Prema rangiranju fDl Intelligence / Financial Times, Republika Srpska je za strategiju stranih ulaganja izabrana kao jedna od 10 malih regija budućnosti za 2018/2019.
5) Stimulativna politika ulaganja 
 • Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 21/18) je jedan od najliberalnijih i osigurava da strani investitori uživaju nacionalni tretman u Republici Srpskoj. Njihova prava su zagarantovana Ustavom. To između ostalog podrazumijeva besplatan prijenos dobiti u inostranstvo, oslobađanje od plaćanja carine na uvoz osnovnih sredstava i nove poreske olakšice, podsticaje za novo zapošljavanje, nove tehnologije i povećanje plata u skladu sa zakonom i pravo na sticanje imovine. MIGA i 42 sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja predstavljaju pouzdan sistem zaštite za strane investitore. Takođe, Savjet za strane investitore Republike Srpske osnovan je kao institucionalna podrška u cilju podsticanja stranih investicija.
6) Područje slobodne trgovine
 • Zemlje CEFTA
 • Sporazum EFTA
 • Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i Turske
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH
  
 

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder