Lopare

 

Opština Lopare se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Sadašnja opština Lopare prostire se na površini od 299,8 km2, a nalazi se na prelazu planine Majevice u ravnice Semberije i Posavine i centar je ovog dijela Podmajevice. Cijelo područje karakteriše veliki broj manjih vodotoka, a reka Gnjica protiče kroz naselje Lopare. Naselje Lopare se nalazi na prosečnoj nadmorskoj visini od 235 m. Prirodni resursi kojima raspolaže opština Lopare su poljoprivredno zemljište, šume i kamen, dok u manjoj i neistraženoj meri ima soli kamena, ruda uglja i mineralnih izvora.

Kroz opštinu prolazi regionalni put Tuzla-Brčko i magistralni put Bijeljina-Tuzla.

Dužina kategorisane putne mreže na području opštine iznosi 204 km, a ima i 333 km nekategorisanih puteva.

Na području opštine Lopare najveći broj predratnih kapaciteta je prestao sa radom. Mali broj kompanija i dalje radi, ali sa vrlo malim procentom iskorištenosti kapaciteta.

Opština Lopare jedna je od najnerazvijenijih opština.

Više informacija o opštini Lopare možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji  www.opstinalopare.com.

 

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder