Srebrenica

 

Srebrenica je opština u istočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sjedište opštine je u naselju Srebrenica. Prema preliminarnim podacima sa popisa stanovništva 2013. u opštini je registrovano 13.409 ljudi. Srebrenica, zajedno sa područjem Osata, pokriva centralno periferno područje istočnog dijela Republike Srpske. U jednom delu istočni i ceo južni deo opštine leži u zavoju Drine i sastavni je deo šireg geografskog mozaika Podrinja. Geografski, teritorija opštine sa ukupnom površinom od 533,4 km2 omeđena je susjednim opštinama: Rogatica sa juga, Vlasenica i Milići sa zapada i Bratunac sa sjevera. Njegov istočni deo se spušta do Drine, koja je i granica sa Republikom Srbijom. Urbano područje grada prostire se na severnim padinama površine Zelenog Jadra. Srebrenica leži na 360 m nadmorske visine.

Srebrenica je poznata po mineralnim resursima i mineralnim sirovinama, a jedan od važnih resursa ove opštine su šume. Kada je u pitanju poljoprivreda, proizvodnja je uglavnom fragmentirana i orijentisana na individualna gazdinstva. Uglavnom su proizvođači mleka i maline.

Izvori mineralnih voda na teritoriji opštine Srebrenica su visokog kvaliteta i odnose se na različite geološke materijale i bogatstvo rudne žice obojenih metala: srebra, olova, cinka i gvožđa. Nastaju kišnicom koja tone kroz brojne pukotine i rudarske šupljine u kojima sakuplja i rastvara razne minerale, što joj daje jedinstven kvalitet i značaj, čija lekovita svojstva nadmašuju najpoznatije mineralne banje u Evropi. Banja i zdravstveni turizam u Srebrenici imaju dugu tradiciju koja je nastala prvenstveno valorizacijom ljekovitih mineralnih izvora i ovo je značajan potencijal za budućnost Srebrenice.

Više informacija o općini Srebrenica možete pronaći na prezentaciji  www.srebrenica.gov.ba.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder