Pelagićevo

 

Opština Pelagićevo se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske i nalazi se u središtu ravne i plodne Posavine. Površina opštine je 178 km2, a nalazi se na prosečnoj nadmorskoj visini od 95 metara. Potiče sa dijela teritorije predratne opštine Gradačac.

Povoljan geografski položaj opštine ogleda se u njenoj blizini i dobroj povezanosti sa drugim regionalnim centrima. Sjedište opštine udaljeno je 18 km od Brčkog, 30 km od Šamca i 14 km od Gradačca. Takođe, relativno blizu su regionalni centri, poput Županje, koja je udaljena 30-ak km od opštine Pelagićevo, Tuzla oko 50 km, a Osijek 60 km. Opština je od Sarajeva udaljena oko 180 km, od Beograda oko 210 km, a do Zagreba oko 270 km. Područjem opštine prolazi magistralni put Orašje - Tuzla, kao i regionalni putevi: Pelagićevo - Gradačac, Gradačac - Šamac i Obudovac - Tramošnica. U neposrednoj blizini opštine Pelagićevo, na njenom jugoistoku, nalazi se i pijaca Arizona, važan trgovački centar u regionu.

Područje Posavine, gde se nalazi opština Pelagićevo, produžetak je Panonske nizije i ima umereno kontinentalnu klimu sa izuzetno toplim letima i hladnim zimama, kada često duva hladan jugoistočni vetar. Padavina ima dovoljno, a zemljište je uglavnom pogodno za obradu, pa je poljoprivreda široko zastupljena u opštini. Stoga se ovo područje može okarakterisati kao poljoprivredno i seosko okruženje čiji su glavni prirodni resursi zemljište i šume, ali i izuzetno lijepo i očuvano prirodno okruženje.

Nekada se na području opštine Pelagićevo uzgajala krupna goveda (posavska goveda), zahvaljujući velikim travnatim površinama pored reka Briježnice, Lomnice i Potoka (Teka), čije zemljište nije pogodno za obradu zbog česte poplave. Danas se, međutim, na ovim prostorima uglavnom uzgajaju svinje, živina i goveda.

U opštini Pelagićevo postoji jezero, popularno nazvano Žabar - bara, površine oko 80 hektara, od čega 33 hektara obuhvata vodu, što predstavlja izuzetan prirodni potencijal za razvoj turizma, rekreacije i sportskog ribolova. 

Više informacija o općini Pelagićevo možete pronaći na službenoj prezentaciji www.pelagicevo.gov.ba.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder