Kontakt

 

Privredna komora Republike Srpske
Područna privredna komora Bijeljina
Adresa:  Stefana Dečanskog b. b. 76300 Bijeljina
Telefon: + 387 55 240 460
Faks:        + 387 55 228 031
E-mejl:      info@bn.komorars.ba 


FACEBOOK STRANICA ; INSTAGRAM STRANICA 


RUKOVODSTVO I KABINET PREDSJEDNIKA
Stevo Savić                                      
Predsjednik
Telefon: + 387 55 240 460
predsjednik@bn.komorars.ba

Slavica Marković
Direktor
Telefon:+ 387 55 228 021 
slavicam@bn.komorars.ba

Slađana Mićić
Tehnički sekretar
Telefon: + 387 55 240 460
sladjanam@bn.komorars.ba

Srđan Marinković
Odnosi s javnošću
Telefon: + 387 55 490 127
srdjanm@bn.komorars.ba


STRUČNA SLUŽBA
Srđan Ostojić
Sekretar

Saobraćaj i veze; IKT
Telefon: + 387 55 228 020
srdjano@bn.komorars.ba


Vesna Stojanović
Sekretar

Industrija i energetika; građevinarstvo i igm
Telefon: + 387 55 228 071
vesnas@bn.komorars.ba


Željko Vidić
Sekretar

Poljoprivreda, vodoprivreda i prehrambena industrija; ugostiteljstvo i turizam;
finansijsko-tehničke i poslovne usluge; zaštita životne sredine
Telefon: + 387 55 228 070
zeljkov@bn.komorars.ba


Darko Lazić
Sekretar

Zanatske usluge i stambeno-komunalna djelatnost
Telefon: + 387 55 490 467
darkol@bn.komorars.ba


Srđan Marinković
Sekretar

Projektne aktivnosti
Telefon: + 387 55 490 127
srdjanm@bn.komorars.ba


Dijana Mićić
Sekretar

Trgovina
Telefon: + 387 55 490 242
dijanam@bn.komorars.ba

 

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder