Osmaci

 

Opština Osmaci se nalazi u istočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Površina opštine je 78,10 km2, na potezu koji se u regionalnim okvirima ističe kao Srednje podrinje ili regija Birač. Osmaci su jedna od manjih opština u RS, i po površini i po broju stanovnika.

Područje opštine Osmaci je uglavnom područje gornjeg toka rijeke Spreče. Hidrografska mreža je veoma razvijena, a većina tokova pripada slivu Spreče, odnosno rijeci Bosni. U opštini Osmaci postoje brojni izvori. Poljoprivredno zemljište zauzima 3444,39 ha ili 43,78% ukupne teritorije opštine. Fragmentacija posjeda je izražena i prosječno iznosi 1,89 ha. Poljoprivreda kao dominantna grana privrede na nižem je nivou razvoja, kako zbog lošeg prirodnog zemljišta, tako i zbog još uvijek tradicionalnog načina obrade. Glavne poljoprivredne grane su stočarstvo, ratarstvo i voćarstvo. Od ukupne površine šuma od 3742,37 ha, 2.785 ha je u državnom vlasništvu, a ostatak je u privatnom vlasništvu. Na području opštine Osmaci godišnje se siječe 4000-5000 m3  različitih vrsta drveta koje se koristi za industrijsku preradu i potrebe domaćinstva. Pokrivenost opštine šumama je oko 47,36%, što ovu opštinu svrstava među dobro pošumljene.

Više informacija o opštini Osmaci možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji  www.osmaci.org  

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder