Dualni sistem obrazovanja

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.glasnik 92/20),  Privrednoj komori Republike Srpske povjerene su  nadležnosti koje se odnose na sprovođenje obuka mentora praktične nastave, provjeravanje ispunjenosti uslova za obrazovanje učenika kod poslodavca, te vođenje registra ugovora o obrazovanju učenika kod poslodavca.
Područna privredna komora Bijeljina aktivno sarađuje sa obrazovnim institucijama, privrednim subjektima, vladinim organima i javnim upravama kako bi identifikovali potrebe tržišta rada i prilagodili obrazovni sistem tim zahtjevima. 
Područna privredna komora Bijeljina realizuje Projekat ''Unapređenje izvođenja praktične nastave za deficitarna zanimanja'' koji ima za cilj povezivanje obrazovanih instutucija sa privredom, podizanje svijesti kod mladih da upišu zanimanja koja će im omogućiti siugrno zaposlenje, modernizaciju kabineta za izvođenja praktične nastave kao i kvalitetnije obrazovanje mladih za deficitarna zanimanja.

U okviru Privredne komore Republike Srpske djeluje Centar za dualno obrazovanje i obrazovnu politiku radi uspostavljanja institucionalne saradnje sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, poslodavcima, institucijama i drugim nadležnim organima u cilju implementacije dualnog obrazovanja i praktične nastave kod poslodavca povezujući sistem obrazovanja sa privredom.

Nadležnosti Centra su:

-Propisivanje uslova za obrazovanje učenika kod poslodavca, vršenje provjere ispunjenosti uslova za obazovanje učenika u dualnom sistemu obrazovanja i praktičnoj nastavi kod poslodavca
-Organizovanje obuka i provjere znanja za mentore praktične nastave
-Vođenje Registra ugovora o dualnom sistemu obrazovanja i praktičnoj nastavi kod poslodavca
-Prikupljanje i obezbjeđivanje informacija o potrebama i promjenama na tržištu rada
-Pripremanje i donošenje programa podrške procesu dualnog obrazovanja, strategija, konkretnih mjera i inicijativa u vezi sa razvojem uslova za implementaciju procesa dualnog obrazovanja
-Učešće u organizaciji seminara, prezentacija i sličnih aktivnosti u cilju formiranja i jačanja svijesti poslodavaca o značaju i koristima procesa dualnog obrazovanja
-Registar ugovora je platforma na kojoj se nalaze podaci o svim sklopljenim ugovorima između poslovnih subjekata i srednjih stručnih i tehničkih škola, odnosno učenika o izvođenju praktične nastave. Registar će omogućiti uvid u broj učenika na praktičnoj nastavi van škole, broj poslovnih subjekata koji omogućavaju realizaciju praktične nastave, te informacije o strukama i zanimanjima u kojima se realizuje praktična nastava.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder