Javna ovlašćenja

 

Javna ovlašćenja Privredne komore Republike Srpske zakonski su definisana kako bi obavljala funkcije i zadatke koji su u javnom interesu. 
Područna privredna komora Bijeljina ovlaštena je da izdaje dokumenta koja prate robu pri izvozu - certifikat o porijeklu robe (certifikati Form A i Of Origin), za preduzeća sa sjedištem na području Komore Bijeljina, a u cilju skraćivanja i ekonomičnosti postupka.

Privredna komora Republike Srpske izdaje :
 • Saglasnost o ekonomskoj opravdanosti uvoza/izvoza  
 • Potvrdu da se roba ne proizvodi u BiH, potvrdu da se roba ne proizvodi u dovoljnim količinama u BiH na osnovu kojih se ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja carine, na osnovu Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 57/04, 51/06, 93/08) i Odluka o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 63a/04, 60/06, 58/08)
 • Potvrde o bonitetu, koje se izdaju na zahtjev korisnika uglavnom radi učešća na tenderima, kao i na zahtjev  druge zainteresovane strane za provjeru boniteta određenog preduzeća.
 • Potvrda o referenci u svrhu registracije radnih jedinica za izvođenje radova u inostranstvu i prilikom podnošenja ponuda za radove u inostranstvu
 • Potvrda o finansijskom stanju privrednog subjekta
 • Privredna kretanja, informacije o privrednim kretanjima u Republici Srpskoj i po sektorima
 • Privredni registar RS – baza podataka o privrednim subjektima pRegis® i Poslovni registar RS
 • Druge potvrde koje omogućavaju privrednicima korištenje određenih prava (viša sila, ovjera cjenovnika itd.).

Privredna komora Republike Srpske obavlja raspodjelu kontingenta radnika detaširanih na rad u SR Njemačku (po osnovu Uredbe o ratifikaciji Sporazuma između Vlade BiH i Vlade SR Njemačke iz 1995.godine).

Područna privredna komora Bijeljina sprovodi postupak usaglašavanja i registracije redova vožnje za republičke autobuske linije koje povezuju teritorije dvije ili više jedinica lokalne samouprave, čija je trasa dužine do 50 km, a na osnovu  Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.


 

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder