Programski ciljevi

 

 • Stvaranje povoljnijeg ambijenta za privređivanje u sklopu ukupnog privrednog sistema sa posebnim osvrtom na mjere Vlade Republike Srpske za ublažavanje posljedica svjetske ekonomske krize;
 • Postati centar za podršku privredi Republike Srpske na putu Evropskih integracija BiH i nastup na na unutrašnjem tržištu EU;
 • Unapređenje poslovne saradnje putem promocije privrede Republike Srpske u zemlji i inostranstvu; 
 • Povećanje konkurentnosti članova Komore kroz stalne procese stručnog obrazovanja, profesionalne edukacije i poslovnog savjetovanja;
 • Učešće u socijalnom dijalogu sa ciljem postizanja stabilnih privrednih odnosa; 
 • Unapređenje i internacionalizacija poslovanja malih i srednjih preduzeća, te stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje malih i srednjih preduzeća; 
 • Promocija Komorskih aktivnosti sa ciljem kvalitetnijeg informisanja javnosti i članica Komore; 
 • Poboljšavanje poslovanja i povećanje efikasnosti djelovanja Komore 

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder