Politika kvaliteta

 

Politika kvaliteta je sastavni dio poslovne politike Komorskog sistema Republike Srpske, zasniva se na stalnom poboljšavanju kvaliteta poslovanja i predstavlja okvir za definisanje Ciljeva kvaliteta.

Komorski sistem Republike Srpske čini Privredna komora Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci i pet područnih privrednih komora: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje. 

Osnovni zadatak Komorskog sistema je zastupanje privrede pred organima vlasti, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, pri donošenju mjera i mehanizama privrednog sistema, ekonomske politike i razvojnih politika. 
Područne komore podstiču razvojne procese na svom području, vodeći računa o ukupnom razvoju te ciljevima i interesima privrede. 

Korisnici usluga Komorskog sistema su privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju djelatnost od zanačaja za privredu.
Uspostavljanjem sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, Komorski sistem je usvojio ključne elemente Politike kvaliteta i opredjelio se za: 
 • Pružanje usluga članicama u drugim zainteresovanim korisnicima
 • Promocija članica u zemlju i inostranstvu
 • Podrška prilagođavanju privrede evropskim standardima
 • Realizacija programa stručnog obrazovanja
 • Poslovno savjetovanje i informisanje
 • Stalno praćenje potreba privrede i u skladu s tim prilagođavanje vrsta, sadržaja i kvaliteta usluga Komore.
Sistem menadžmenta kvalitetom Komore je usmjeren na stalno otkrivanje nedostataka u poslovanju i njihovo otklanjanje doprinosom svih zaposlenih, te inoviranje procesa rada i poslovanja. 

Komorski sistem stalno će predvođen rukovodstvom, ispunjavati potrebe članova ka unapređenju aktivnosti kroz: 
 • Poštovanje zakona, javnosti rada, dobre poslovne prakse i načela poslovnog morala;
 • Razvijanje i njegovanje odnosa sa poslovnim partnerima radi ostavarivanja zajedničke koristi i za dobrobit članova Komore;
 • Stvaranje i očuvanje kulture rada u kojoj će svi zaposleni biti uključeni u postizanje poslovnih ciljeva, te motivisani i nagrađeni za svoj doprinos; 
 • Sprovođenje zaštite na radu radnika i unapređivanje radnih uslova; 
 • Zaštitu životne sredine, kao obavezu svih zaposlenih; 
 • Povećanje efikasnosti i efektivnosti rada Komore stalnim preispitivanjem Politike kvaliteta, razvoje sistema menadžmenta kvalitetom i unapređenjem efikasnosti resursa i kvaliteta usluga. 

   

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder