Позив привредним субјектима са територије Града Бијељина за учешће у програму подршке запошљавању маргинализованих категорија друштва


Град Бијељина је објавио Позив привредним субјектима са територије Града Бијељина за учешће у програму подршке запошљавању маргинализованих категорија друштва. Привредни субјекти ће имати могућност да добију директну финансијску подршку, као и подршку у виду практичних обука и едукација.

13.05.2024.

Град Бијељина у сарадњи са организацијом “CARITAS ŠVICARSKA” и Удружењем “Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња Отахарин” у оквиру пројекта “Интегралним приступом ка социјалној укључености” објавио је Позив привредним субјектима са територије Града Бијељина за учешће у програму подршке запошљавању маргинализованих категорија друштва.

Имајући у виду недостатак квалификоване радне снаге и потребу да се на рјешавању овог проблема ради системски, заинтересовани привредни субјекти са територије Града Бијељина ће имати могућност да добију сљедећу подршку при запошљавању маргинализованих категорија друштва:

1. Финансијска подршка
Привредни субјекти имају могућност да добију финансијску подршку у циљу олакшавања могућности запошљавања маргинализованих категорија друштва. Максимални износ подршке запошљавању једног радника из маргинализованих категорија друштва је 14.400 КМ. Потребно је да привредни субјекти који добију подршку запосле радника/цу на пуно радно вријеме на период од 24 мјесеца, као и да исплаћују износ најмање минималне плате у Републици Српској или већи износ од тога током периода кориштења финансијске подршке.

2. Подршка у виду практичних обука и едукација
Привредни субјекти  имају могућност да добију подршку у виду организовања практичних обука и едукација при запошљавању особа из маргинализованих категорија друштва.

За кориштење средстава подршке запошљавању маргинализовних категорија друштва са подручја Града Бијељина пријаву могу поднијети привредни субјекти који испуњавају сљедеће услове:

1. Да је регистрован у складу са законским прописима;
2. Да измирује обавезе на основу пореза и доприноса у складу са законом;
3. Да је економски способан да реализује програм;
4. Да према привредном субјекту није покренут нити отворен стечајни или ликвидациони поступак;
5. Да не запошљава лица којима је код истог привредног субјекта престао радни однос у последњих 12 мјесеци, односно код привредног субјекта који је оснивач или повезано лице са привредним субјектом који подноси захтјев;
6. Да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава подршке овог програма;
7. Да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање незапослених лица.

Заинтересовани привредни субјекти могу се пријавити на Јавни позив путем линка (потребно је да прије приступања линку будете улоговани на Ваш Гугл рачун): https://forms.gle/HXSk5vfDVRgunz2H6

Рок за попуњавање пријаве је 31.05.2024. године.

Више информација о начину пријаве и реализацији програма подршке за привредне субјекте са територије Града Бијељина можете добити на инфо састанку који ће се одржати 15.05.2024. године са почетком у 10 часова у згради Градске управе Града Бијељина (велика сала Скупштине Града Бијељина).

Додатне информације о позиву можете пронаћи на линку:
https://www.gradbijeljina.org/sr/news/obavjestenja//6091.poziv--privrednim-subjektima-sa-teritorije-grada-bijeljina-za-ucesce-u-programu-podrske-zaposljavanju-marginalizovanih-kategorija-drustva-.html

За сва додатна питања можете се обратити Анкици Тодоровић путем телефона 055/233-132 или путем електронске поште ankica.todorovic@gradbijeljina.org и Амри Агановић путем телефона 055/233-155 или путем електронске поште amra.aganovic@gradbijeljina.org

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder