О нама

 

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Привредна комора Републике Српске, са подручним коморама Бања Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево и Требиње, чини јединствен коморски систем Републике Српске.

Комора је невладина, самостална, стручно – пословна организација, независна и непрофитна јавно – правна асоцијација привредних субјеката и привредних асоцијација са територије Републике Српске. Активности Привредне коморе РС су прије свега усмјерене на заступање интереса чланица и привреде у цјелини пред органима законодавне и извршне власти, као и на повезивање привредника у РС и БиХ и унапређење економских односа привреде РС са привредама других земаља, стручно оспособљавање те обезбјеђивање неопходних информација и савјетодавних услуга за чланице Коморе.

Чланови Коморе су: привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају привредну дјелатност у Републици Српској. Чланови могу бити и пословна и стручна удружења, интересне асоцијације, научно – истраживачке и образовне институције, савези, фондације, предузетиници, земљорадничке задруге и други субјекти који обављају дјелатност од значаја за привреду, ако покажу интерес за чланство у Комори.

Пословима Коморе управљају њени чланови преко својих представника, на принципу демократског одлучивања и узајамне одговорности. Чланови Коморе остварују своје интересе непосредним учешћем својих представника у раду органа и тијела Коморе и у другим облицима организовања и рада у Комори.  Комора остварује своје задатке преко Скупштине и Управног одбора, гранских удружења и њихових органа, одбора, савјета и преко других облика организовања и рада у Комори, као и подручних привредних комора и њихових органа.

Средства за рад Коморе образују се из чланарине, коју обавезно плаћају чланови Коморе, прихода од накнада за обављање пословних услуга и других извора. Чланарина, коју плаћају чланови Коморе, обрачунава се на основу њихове економске снаге. Одлуку о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате, а на основу претходно утврђених критерија, доноси Скупштина Коморе.

У циљу квалитетнијег задовољавања потреба чланица и унапређења пословања Коморе, у јединственом коморском систему уведен је и сертификован систем управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001:2008.

Данас Привредна комора Републике Српске представља значајну и препознатљиву институцију, која запошљава високообразован кадар. Служи као сервис привреде и заступник је интереса привреде пред органима власти, не губећи тенденцију даљег унапређења и модернизовања, те афирмације своје улоге као гласа привреде и институције која се залаже за креирање повољнијег пословног амбијента, промоцију домаћих привредних капацитета и приближавања стандардима европског и свјетског тржишта.

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БИЈЕЉИНА

Подручна привредна комора Бијељина основана је 15. августа 1992. године као пословно-стручна организација привредних субјеката.
Од оснивања до данас ППК Бијељина подстиче развојне процесе на свом простору дјеловања, водећи рачуна о укупном развоју, заједничким и међусобно усклађеним циљевима и јединственим интересима привреде.

Подручна привредна комора Бијељина дјелује на подручју сјевероисточног дијела Републике Српске и Бих представљајући раскршће путева према Републици Србији и Републици Хрватској који су омеђени ријекама Дрином и Савом и обронцима планине Мајевице.
Укупна површина регије на којој дјелује ППК Бијељина износи 3.468 квадратних километара, броји око 260.000 становника и обухвата два града Бијељина и Зворник и 10 општина: Братунац, Власеница, Лопаре, Милићи, Осмаци, Пелагићево, Доњи Жабар, Сребреница, Угљевик и Шековићи.
Током пуне три деценије свог постојања, ППК Бијељина је градила интензивну и плодну сарадњу са домаћим привредницима, градовима и општинама који припадају подручној привредној комори, Владом Републике Српске, Спољнотрговинском комором БиХ, Привредном комором Федерације БиХ као и са другим регионалним Привредним коморама, институцијама и привредним друштвима из земље и свијета, све у циљу развоја повољнијег економског окружења и побољшања услова пословања.

 

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede