Контакт

 

Стево Савић
ПредсједникТелефон: + 387 55 240 460
Факс: + 387 55 228 031
predsjednik@bn.komorars.ba
Дијана Мићић
Шеф Кабинета предсједника
Телефон: + 387 55 240 460
Факс: + 387 55 228 031
dijanam@bn.komorars.ba

Славица Марковић
Директор
Телефон: + 387 55 228 021
slavicam@bn.komorars.ba

СТРУЧНА СЛУЖБA

Срђан Остојић
Саобраћај и везе; ИКТ
Телефон: + 387 55 228 020
srdjano@bn.komorars.ba

Весна Стојановић
Индустрија и енергетика; грађевинарство и ИГМ
Телефон: + 387 55 228 071
vesnas@bn.komorars.ba

Жељко Видић
Пољопривреда, водопривреда и прехрамбена индустрија;
трговина, угоститељство и туризам, финансијско-техничке и пословне услуге; заштита животне средине
Телефон: + 387 55 228 070
zeljkov@bn.komorars.ba

Дарко Лазић
Занатске и личне услуге и стамбено-комунална дјелатност
Телефон: + 387 55 228 070
darkol@bn.komorars.ba

 

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine