Контакт

 

Привредна комора Републике Српске - Подручна привредна комора Бијељина
Адреса: Стефана Дечанског б. б. 76300 Бијељина
Телефон: + 387 55 240 460 – Факс: + 387 55 228 031
Е-маил: info@bn.komorars.bа 


Стево Савић
Предсједник
Телефон: + 387 55 240 460
Факс: + 387 55 228 031
predsjednik@bn.komorars.ba

Славица Марковић
Директор
Телефон: + 387 55 228 021
Факс: + 387 55 228 031
slavicam@bn.komorars.ba

Дијана Мићић
Шеф Кабинета предсједника
Телефон: + 387 55 240 460
Факс: + 387 55 228 031
dijanam@bn.komorars.ba

Милојко Тодоровић
Савјетник предсједника
Телефон: +387 55 490 242
Факс: + 387 55 228 031
milojkot@bn.komorars.ba

Слађана Мићић
Технички секретар
Телефон: + 387 55 240 460
Факс: + 387 55 228 031
sladjanam@bn.komorars.ba

СТРУЧНА СЛУЖБА

Срђан Остојић
Саобраћај и везе; ИКТ
Телефон: + 387 55 228 020
srdjano@bn.komorars.ba

Весна Стојановић
Индустрија и енергетика; грађевинарство и ИГМ
Телефон: + 387 55 228 071
vesnas@bn.komorars.ba

Жељко Видић
Пољопривреда, водопривреда и прехрамбена индустрија;
трговина, угоститељство и туризам, финансијско-техничке и пословне услуге; заштита животне средине

Телефон: + 387 55 228 070
zeljkov@bn.komorars.ba

Дарко Лазић
Занатске услуге и стамбено-комунална дјелатност
Телефон: + 387 55 490 467
darkol@bn.komorars.ba

Срђан Маринковић
Пројектне активности и односи са јавношћу
Телефон: + 387 55 490 127
srdjanm@bn.komorars.ba
 

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder