Програмски циљеви

 

 • Стварање повољнијег амбијента за привређивање у склопу укупног привредног система са посебним освртом на мјере Владе Републике Српске за ублажавање посљедица свјетске економске кризе;
 • Постати центар за подршку привреди Републике Српске на путу Европских интеграција БиХ и наступ на на унутрашњем тржишту ЕУ;
 • Унапређење пословне сарадње путем промоције привреде Републике Српске у земљи и иностранству; 
 • Повећање конкурентности чланова Коморе кроз сталне процесе стручног образовања, професионалне едукације и пословног савјетовања;
 • Учешће у социјалном дијалогу са циљем постизања стабилних привредних односа; 
 • Унапређење и интернационализација пословања малих и средњих предузећа, те стварање повољнијих услова за пословање малих и средњих предузећа; 
 • Промоција Коморских активности са циљем квалитетнијег информисања јавности и чланица Коморе; 
 • Побољшавање пословања и повећање ефикасности дјеловања Коморе 

 

 • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
 • naše je bolje
 •   Članstvo u komori
 • infobiz slajder