Дуални систем образовања

 

Законом о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (Сл.гласник 92/20),  Привредној комори Републике Српске повјерене су  надлежности које се односе на спровођење обука ментора практичне наставе, провјеравање испуњености услова за образовање ученика код послодавца, те вођење регистра уговора о образовању ученика код послодавца.
Подручна привредна комора Бијељина активно сарађује са образовним институцијама, привредним субјектима, владиним органима и јавним управама како би идентификовали потребе тржишта рада и прилагодили образовни систем тим захтјевима. 
Подручна привредна комора Бијељина реализује Пројекат ''Унапређење извођења практичне наставе за дефицитарна занимања'' који има за циљ повезивање образованих инстутуција са привредом, подизање свијести код младих да упишу занимања која ће им омогућити сиугрно запослење, модернизацију кабинета за извођења практичне наставе као и квалитетније образовање младих за дефицитарна занимања.

У оквиру Привредне коморе Републике Српске дјелује Центар за дуално образовање и образовну политику ради успостављања институционалне сарадње са Министарством просвјете и културе и Републичким педагошким заводом Републике Српске, послодавцима, институцијама и другим надлежним органима у циљу имплементације дуалног образовања и практичне наставе код послодавца повезујући систем образовања са привредом.

Надлежности Центра су:

-Прописивање услова за образовање ученика код послодавца, вршење провјере испуњености услова за обазовање ученика у дуалном систему образовања и практичној настави код послодавца
-Организовање обука и провјере знања за менторе практичне наставе
-Вођење Регистра уговора о дуалном систему образовања и практичној настави код послодавца
-Прикупљање и обезбјеђивање информација о потребама и промјенама на тржишту рада
-Припремање и доношење програма подршке процесу дуалног образовања, стратегија, конкретних мјера и иницијатива у вези са развојем услова за имплементацију процеса дуалног образовања
-Учешће у организацији семинара, презентација и сличних активности у циљу формирања и јачања свијести послодаваца о значају и користима процеса дуалног образовања
-Регистар уговора је платформа на којој се налазе подаци о свим склопљеним уговорима између пословних субјеката и средњих стручних и техничких школа, односно ученика о извођењу практичне наставе. Регистар ће омогућити увид у број ученика на практичној настави ван школе, број пословних субјеката који омогућавају реализацију практичне наставе, те информације о струкама и занимањима у којима се реализује практична настава.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder