Пројекти и едукације

 

Подручна привредна комора Бијељина у складу са потребама и захтјевима, а у циљу повећања професионалног оспособљавања и компетенција привреде, који резултирају адекватним знањем употребљивим у пословној пракси, у сарадњи са научним и професионалним институцијама, универзитетима, те другим партнерима, организује програме обука, тренинга, семинара, бизнис форума, пројеката, конференција и других пословних сусрета.

Актуелни пројекти ППК Бијељина:Веб идентетитет привреде 
Подручна привредна комора Бијељина покренула је пројекат ''Веб идентитет привреде'' гдје је кроз јавни позив извршена селекција фирми из области малих и средњих предузећа који ће бесплатно добити на Веб сајт. 
Пројекат се реализује у сарадњу са Универзитетом у Источном Сарајеву - Факултет пословне економије Бијељина и Градом Бијељина - Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.
Синергија учесника у пројекту, поред финалног производа за привредна друштва, омогућава нова примјењена знања у пракси за студенте и бољу повезаност јавног и приватног сектора.
 
Пројекат је фокусиран на потребе привреде за дигиталним унапређењем пословања, a jедан од главних циљева је развој дигиталног пословања привредних субјеката, практична знања из области дигиталног маркетина за студенте и убрзање економског развоја преко унапређења пословног окружења.

Завршни дан пројекта 2023. године 

Унапређење извођења практичне наставе за дефицитарна занимања 
Анализирајући кључне изазове са којима се привреда суочава, од којих је један од главних недостатак радне снаге, који је посљедица тренда исељавања становништва, лоше демографске слике која се одржава кроз негативан природни прираштај, али и неадекватног образовног система, прије свега у области стручних занимања, Подручна привредна комора Бијељина имплементирала је пројекат директне помоћи средњошколским центрима, средствима неопходним за извођење кабинетске наставе, са циљем што боље афирмације тражених, стручних занимања и квалитетнијим условима за извођење практичне наставе за дефицитарна занимања.

Намјењена средства утрошена су за опремање кабинета и набавку потрошног материјала и средстава за рад који се користе у току праксе (електроде, брусилице,бушилице,апарати за варење, опрема за кухињу и ресторан).

Завршни дан пројекта 2023. године

Наше је бољеКонтинуирани пројекат Привредне коморе „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ настоји да промовише квалитетне домаће производе и да развија свијест код становништва о квалитету и важности куповине домаћих производа, да утиче на побољшање квалитета домаћих производа и унапређење пословања домаћих предузећа и да подигне ниво њихове конкурентности у односу на стране произвођаче.

Наше је боље 
Фестивал вина ''Наше је боље''


Заштита географског поријекла и брендирање домаћих производа Један од основних циљева пројекта јесте промоција традиционалних домаћих производа, њихова видљивост и валоризација на тржишту, шанса да се домаћим пољопривредним произвођачима омогући приход од сопственог рада те континуиран и сигуран пласман производа на домаће и инострано Конференција о заштити и брендирању домаћих производатржиште, али и понуда препознатљивих и здравих производа туристима.

Привредна мисија ''Заштита географског поријекла''
Конференција о заштити и брендирању домаћих производа
 

ЈАВНИ ПОЗИВИ :   ОТВОРИ 
ЕДУКАЦИЈЕ :          ОТВОРИ

Kонтакт особа: 
Срђан Маринковић 
055 490 127
srdjanm@bn.komorars.ba
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder