Oрганизација пословних догађаја и изнајмљивање сале

 

Подручна привредна комора Бијељина као мјесто окупљања привреде нуди могућност потпуне организације пословних догађаја.

У сали за састанке, која је опремљена аудио-визуелном опремемом за презентације, интернет конекцијом и на захтјев професионалном расвјетом, нудимо могућности за организовање пословног састанка, конференције, презентације, радионице, промоције и других пословних догађаја.
Климатизована сала нуди велики број поставки зависно од врсте догађаја и има капацитет до 40 сједећих мјеста.

Захваљујући традицији и искуству организовања великог броја догађаја, Koмора нуди консултације, помоћ приликом одабира локације у складу са потребама, припрему програма и пропратне садржаје.
Комплетна организација догађаја :
- слање позива привредним друштвима и позивање телефоном
- обавјештавање средстава информисања и позивање телефоном
- организација коктела/кетеринга
- издавање сале и техничке опреме
 
Дјелимичне организације догађаја:
- издавање сале
- позивање учесника.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder