Братунац

 

Општина Братунац се налази у источном дијелу Босне и Херцеговине и Републике Српске. Покрива површину од 293 км2 између сусједних општина - Сребренице (на југозападу),  Милића (на сјеверозападу) и Зворника (на сјеверу). Лијева обала ријеке Дрине у дужини од 68 км представља природну границу Братунца са сусједном Републиком Србијом (општине Љубовија и Бајина Башта). Земљиште уз ријеку Дрину покрива 30% укупне територије општине.

Пољопривредно земљиште (10.736 ха обрадивог земљишта), водени токови (ријека Дрина и 14 мањих ријека), шумски ресурси (око 17.000 ха) и лежишта руда неметала (каолин и глина око 2,5 милиона тона, дацита око 100 милиона тона и кречњака око 50 милиона тона), као и одређене количине руда метала представљају значајна природна богатства општине Братунац.

Ови ресурси представљају веома важан правац динамизирања активности у смислу развоја пољопривреде, сточарства, производње грађевинског материјала, експлоатације шума и прераде дрвета. Имајући у виду да у општини постоји дуга традиција у бављењу овим активностима, један од првих корака у њиховом оживљавању је санација, адаптација и пуштање у рад запуштених и напуштених објеката (плодно земљиште, мини фарме, откупне станице, воћњаци, сепарације и циглане, пилане и погони за прераду дрвета). Изградња малих прерађивачких капацитета и погона прехрамбене индустрије постигла би, уз скромна улагања, вишеструке позитивне ефекте изражене кроз смањење високих стопа незапослености, а финализација производа омогућила би да се на тржишту да оствари већи профит.

Детаљније информације о општини Братунац могу се пронаћи на службеној презентацији http://www.opstinabratunac.com
 

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder