У ППК Бијељина одржана јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству


Подручна привредна комора Бијељина у сарадњи са Министарством трговине и туризма Републике Српске организовала је јуче јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству.

19.10.2023.

Подручна привредна комора Бијељина у сарадњи са Министарством трговине и туризма Републике Српске организовала је јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству која је одржана у 18. октобра у Бијељини. Поред представника Коморе и Министарства, јавној расправи су присуствовали и представници привредних друштава, туристичких организација и локалних заједница са простора који обухвата ППК Бијељина, као и представници Занатско – предузетничке коморе Бијељина, инспектората и средњих стручних школа. Имајући у виду нове приједлоге законских рјешења која ће омогућити усвајање савременијих стандарда у пословању и усаглашавање прописа са праксом и конкретним проблемима са којима се привредна друштва и предузетници суочавају, јавна расправа је изазвала велико интересовање.

Између бројних усклађивања и нових законских рјешења, важно је истаћи успостављање централног информационог система за угоститеље који пружају услугу смјештаја, за које ће бити обезбијеђен бесплатан приступ. Угоститељ који пружа услугу смјештаја дужан је да у централни информациони систем унесе основне податке о угоститељском објекту за смјештај, о гостима и о боравишној такси. Министарство ће обезбиједити бесплатан приступ централном информационом систему угоститељима у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона, док ће министар трговине и туризма у сарадњи са министром финансија и министром унутрашњих послова у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донијети два правилника којима се уређује врста и начин уношења података у централни информациони систем, као и начин рада, коришћења и функционисања овог система.

Такође, предложеним законом дефинише се појам „угоститељске услуге“. У примјени важећег Закона о угоститељству уочен је проблем који се јавља код великог броја угоститеља, а састоји се у немогућности тзв. „везивања рачуна“. Дефинисањем појма угоститељске услуге омогућава се угоститељима да у случају када гост користи више услуга у истом угоститељском објекту, по окончању пружања услуга госту изда један прописан рачун за све пружене услуге.

Новим законским рјешењима предвиђено је и да се у угоститељским објектима може прометовати и друга трговачка роба, под условом да су испуњени услови из области трговине.

Имајући у виду константан недостатак квалификоване радне снаге у областима туризма и угоститељства, предвиђене измјене и допуне закона омогућиће угоститељима да у недостатку одговарајућих квалификација на тржишту рада запосле конобара према његовим способностима и личним карактеристикама које су од утицаја на обављање посла непосредног услуживања гостију, без обзира на стручну спрему тог лица.

У име Подручне привредне коморе Бијељина, јавној расправи су присуствовали директорица Славица Марковић и секретар Савјета за пољопривреду и прехрамбену индустрију Жељко Видић.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder