Јавни позив за израду бесплатних сајтова за привредна друштва


Јавни позив расписује се у сврху пријава за учешће у програму израде бесплатног веб сајта за привредна друштва. Пројекат и радионица фокусирана је на потребе привреде за модерним вјештинама и знањима, како би били што видљивији на данашњем тржишту.

23.02.2023.

Како су активности Привредне Коморе усмјерене на заступање чланица, повезивање привредника и унапређење економских односа Републике Српске као и стварање повољнијег пословног амбијента, а препознајући значај маркетинга и дигиталне промоције привреде Подручна привредна комора Бијељина покреће Пројекат ''Корпоративни веб идентитет привреде'' гдје ће кроз овај јавни позив извршити селекцију фирми из области малих и средњих предузећа који ће бесплатно добити на Веб сајт.

Предметни Јавни позив расписује се у сврху пријава за учешће у програму израде Веб сајта компанија. Пројекат и радионица фокусирана је на потребе привреде за модерним вјештинама и знањима, како би били што видљивији на данашњем тржишту.
 
Универзитет у Источном Сарајеву-Факултет пословне економије Бијељина кроз студијски програм Пословна информатика садржи градиво које обухвата теоријска и практична знања из области примјене информационо-комуникационе технологије у пословању. На тај начин, овај студијски програм образује кадрове који су у свијету и код нас дефицитарни.
Полазници студијског програма ће у оквиру редовних наставних активности и практичног дијела наставе радити на дизајнирању и креирању сајта компанија.  
ИТ фирме из Бијељине ће врштити менторисање уз могућност прикључивања студената на стручну праксу.
Дакле, синергија учесника у пројекту, поред финалног производа за привредна друштва, треба да омогући нова примјењена знања у пракси за студенте као и да отвори могућност њиховог запослења.
Град Бијељина–Одсјек за локални економски развој и европске интеграције ће у оквиру Иновационог центра за одрживи развој (ИнЦОР) омогућити свим учесницима Пројекта радионицу а кориштење алата у оквиру презентације за рад у реалном окружењу и свако правно лице ће добити свој под-домен у трајању од 12 мјесеци (бесплатно), како би у сваком моменту могао радити на свом интернет сајту и презентовати свој бизнис.

Пријаве се достављају искључиво електронски и подносе се најкасније до 10.03.2023. године до 23:59 часова. Пријавни образац је доступан на сљедећем линку:
https://docs.google.com/forms/d/1Lw5xgkA6BQ3JZMSsQQTtLIlXUH5j_SaIOAZr8d6tqeI/edit

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder