Уредба о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа


Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту малих и средњих предузећа. Подстицаји обухватају државну помоћ мале вриједности, у складу са прописима којима се уређује државна помоћ.

20.07.2022.

У Службеном гласнику Републике Српске број 66/2022 објављена је Уредба о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа којом се прописују намјена, услови, критеријуми и поступак додјеле подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа, обавезе корисника средстава, контрола и начин извјештавања о утрошку додијељених средстава.

​Циљ додјеле подстицајних средстава је подршка јачању, развоју, промоцији и динамичнијем расту малих и средњих предузећа. Подстицаји обухватају државну помоћ мале вриједности, у складу са прописима којима се уређује државна помоћ (страна број 1).

Уредбу можете преузети овдје:


 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder