Позив за исказивање интереса за учешће у процесу унапређења квалитета практичне наставе


У циљу већег учешћа практичне наставе у пословним субјектима и интензивније сарадње са образовним институцијама, ПКРС позива привредна друштва да попуне Упитник о исказивању интереса за учешће у процесу унапређења квалитета практичне наставе за средња стручна и техничка занимања.

07.06.2022.

Привредна комора Републике Српске позива пословне субјекте који имају намјеру да у школској 2022/23. години омогуће извођење практичне наставе за ученике средњих стручних и техничких школа, да се активно укључе у процес унапређења сарадње са сектором образовања, односно средњим школама у Републици Српској, у циљу подизања нивоа практичног знања и вјештина ученика у складу са потребама тржишта рада.

Процес унапређења средњег стручног образовања и прилагођавања потребама тржишта рада  захтјева укључивање  пословних субјеката у реализацију практичне наставе у циљу повезивања теоријских знања са практичним вјештинама које се могу стећи у реалној радној средини. Посвећеност привредних субјеката у одговарајућем броју и квалитету је од велике важности за унапређење квалитета практичне наставе ученика са дуалним елементима. Предузећа која буду реализовала практичну наставу ће имати обавезу да обезбједе кадровске потенцијале у смислу стручних лица односно ментора за практичну наставу, те материјално-техничке услове, који се односе на средстава и опрему за личну заштиту на раду.

У складу са надлежностима повјереним Законом о измјенама и допунама закона о средњем образовању и васпитању, Привредна комора Републике Српске ће спроводити обуке ментора, односно лица у радном односу у пословном субјекту, која су задужена за ученике на практичној настави.

У циљу већег учешћа практичне наставе у пословним субјектима, те интензивније сарадње са образовним институцијама, позивамо Вас да попуните кратки Упитник (у прилогу) о исказивању интереса за учешће у процесу унапређења квалитета практичне наставе за средња стручна и техничка занимања.

Попуњене упитнике можете доставити путем факса 051/493-126 или путем електронске поште aleksandrab@komorars.ba најкасније до 25.07.2022. године.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder