Објављен Јавноважећи програм оспособљавања за конобара


Објављен је Јавноважећи програм оспособљавања за конобара којим се утврђују циљ, услови за упис, наставни садржај, трајање и облик извођења Програма, кадровски, дидактички и просторни услови за извођење Програма и начин вредновања стеченог знања током оспособљавања за конобара.

21.07.2022.

У Службеном гласнику Републике Српске број 69/2022 објављен је Јавноважећи програм оспособљавања за конобара којим се утврђују циљ, услови за упис, наставни садржај, трајање и облик извођења Програма, кадровски, дидактички и просторни услови за извођење Програма и начин вредновања стеченог знања током оспособљавања за конобара.
 
Циљ Јавноважећег програма оспособљавања за конобара је да полазници усвоје знања и радне вјештине за рад у угоститељству, као што су услуживање гостију, упознавање полазника са хигијенским стандардима, заштитом на раду, заштитом од пожара и пружањем прве помоћи, вођење дневне документације у угоститељском објекту, упознавање са угоститељским објектима, стицање знања о опису послова и дужности угоститељског особља, упознавање са правилима бонтона у угоститељству, развијање осјећаја одговорности код полазника и способности за тимски рад и способност добре комуникације са гостима.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede