Закон о измјенама и допунама Закона о туризму


Обавјештавамо Вас да је 28.02.2023. године ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о туризму, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број: 16/23 од дана 20.02.2023. године (странице 7-12).

03.03.2023.

Обавјештавамо Вас да је 28.02.2023. године ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о туризму, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број: 16/23 од дана 20.02.2023. године (странице 7-12).

Привредна комора Републике Српске је активно учествовала у креирању Закона о измјенама и допунама Закона о туризму Републике Српске, те је кроз своје активности упутила и иницијативу за измјене и допуне Закона која је и уграђена и у сам текст Закона. Додатно, у сарадњи са Министарством трговине и туризма организоване су три јавне расправе на тему овог Закона у Бањалуци, Бијељини и Требињу гдје је омогућено значајном броју привредних субјеката из ове области да изложе своје коментаре, сугестије и примједбе.

Новим одредбама Закона, туристички ваучери су дефинисани као трајна категорија којим се омогућава сваком грађанину са држављанством Републике Српске да оствари право на субвенцију трошкова услуга смештаја или других угоститељских услуга, у зависности од расположивих средстава, чиме је реализован један од основних захтјева Привредне коморе Републике Српске у сектору туризма да се ваучери законски дефинишу, те да буду у употреби током читаве године, а не само у току кризне ситуације која је била на снази током пандемије вируса корона.

Од осталих измјена и допуна истичемо измјену старосне границе возила која се користе за изнајмљивање, на начин да возила која се изнајмљују не смију бити старија од седам година, умјесто претходно дефинисане старости возила која је износила пет година. У истом члану задржана је обавеза пружалаца услуга изнајмљивања возила да обезбиједе сервисирање и паркинг-простор за сва моторна возила и то је, такође, промјена у односу на Нацрт закона и резултат је јавне расправе на Нацрт Закона. Такође су прописане и додатне обавезе за пружаоце услуга рафтинга и изнајмљивања возила, а Закон дефинише и пружање услуга на купалиштима.

Уколико имате потребу за додатним информацијама или разјашњењима осталих измјена, те приједлоге за измјену тренутно важећег текста, стручне службе Привредне коморе Републике Српске Вам стоје на располагању

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder