Измјене и допуне Закона о превозу у друмском саобраћају


Обавјештавамо Вас да је 02.03.2023. године ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 17/23 од дана 22.02.2023. године (странице 31-38).

03.03.2023.

Обавјештавамо Вас да је 02.03.2023. године ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 17/23 од дана 22.02.2023. године (странице 31-38).

Привредна комора Републике Српске је активно учествовала у изради предметног Закона кроз учешће у радној групи за израду истог, те је предлагала низ мјера које су уврштене у Закон о измјенама и допунама.

Најзначајније измјене и допуне Закона о превозу у друмском саобраћају односе се на дефинисање услова за управљање моторним возилом намијењеним за јавни превоз и превоз за властите потребе којим је у Закон уврштено периодично оспособљавање возача, продужење рока важења ванредног техничког прегледа на аутобусима на којим се врши организовани ванлинијски превоз предшколсе дјеце, ученика и студената са 72 часа на 15 дана, уврштавање низ одредби у Закон који ће довести до ефикаснијег санкционисања вршења нелегалног превоза кроз већа овлаштења надлежним инспекцијама у сузбијању нелегалног превоза, те прописивање одредби о правима путника у јавном превозу лица.

Уколико имате потребу за додатним информацијама или разјашњењима осталих измјена, те приједлоге за измјену тренутно важећег текста, стручне службе Привредне коморе Републике Српске Вам стоје на располагу

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • infobiz slajder