Министарство привреде и предузетништва позвало на доставу коментара и сугестија на два правилника


Ваше коментаре и сугестије на Правилник о садржају и начину вођења регистра друштвених предузећа и Правилник о садржају и облику захтјева за стицање статуса друштвеног предузећа можете доставити до 03.06.2022. године

31.05.2022.

Министраство привреде и предузетништва објавило је сљедеће правилнике на свом сајту:

1. Правилник о садржају и начину вођења регистра друштвених предузећа који можете преузети у прилогу. Министарство привреде и предузетништва позива сва заинтересована лица да доставе своје коментаре и сугестије на Правилник о садржају и начину вођења регистра друштвених предузећа.  Коментаре и сугестије можете доставити на адресу: Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, или путем електронске поште на адресе: m.latincic@mpp.vladars.net i v.mirkovic@mpp.vladars.net до 03.06.2022. године.

2. Правилник о садржају и облику захтјева за стицање статуса друштвеног предузећа који се такође може преузети у прилогу. Коментаре и сугестије можете доставити на адресу: Министарство привреде и предузетништва, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, или путем електронске поште на адресе: m.latincic@mpp.vladars.net i v.mirkovic@mpp.vladars.net до 03.06.2022. године.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder