Едукације и пројекти

 

Подручна привредна комора Бијељина у складу са потребама и захтјевима, а у циљу повећања професионалног оспособљавања и компетенција привреде, који резултирају адекватним знањем употребљивим у пословној пракси, у сарадњи са научним и професионалним институцијама, универзитетима, те другим партнерима, организује програме обука, тренинга, семинара, бизнис форума, пројеката, конференција и других пословних сусрета.

 

ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ : 
https://infobiz.komorars.ba/kategorija/aktuelni-javni-pozivi/

Kонтакт особа: 
Срђан Маринковић 
055 490 127
srdjanm@bn.komorars.ba

 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede