Наше је боље

 

МИСИЈА
Пројекат „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ настоји да промовише квалитетне домаће производе и да развија свијест код становништва о квалитету и важности куповине домаћих производа, да утиче на побољшање квалитета домаћих производа и унапређење пословања домаћих предузећа и да подигне ниво њихове конкурентности у односу на стране произвођаче.
 
ЦИЉ
Циљ пројекта „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ је дати додатни подстицај домаћој привреди за повећање производње, ново запошљавање уз јачање свијести потрошача да куповином домаћих производа помажу развој домаће производње и отварање нових радних мјеста.
 
Пројектом „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ желе се промовисати вриједности домаће привреде и тржишног начина размишљања, као и:
 
- афирмација домаће привреде и унапређење имиџа домаћих произвођача;
- стварање повјерења грађана у квалитет производа Произведених у Српској;
- утицај на побољшање квалитета у циљу јачања конкурентности домаће привреде;
- подизање свијести код становништва о квалитету и важности куповине домаћих производа;
- очување радих мјеста;
- повећати запосленост и лична примања радника;
- побољшати пензионе, здравствене и социјалне фондове;
- смањење дефицита у спољнотрговинској разјмени;
- подстицање производње у Републици Српској.
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ИМИЏА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОЂАЧА И СТВАРАЊЕ ПОВЈЕРЕЊА ГРАЂАНА У КВАЛИТЕТ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА
Нажалост, међу нашим потрошачима и даље важе стереотипи да је све што је страно квалитетније од домаћег. Кроз овај пројекат трудимо се да развијемо свијест грађана Српске да већина домаћих производа у Републици Српској испуњава све потребне критеријуме квалитета и за најзахтевнија страна тржишта.
 
ОЧУВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА
Један од главних циљева Пројекта јесте да очувамо постојећа и утичемо на отварање нових радних мијеста, те да спријечимо пад плата, пензија и укупног стандарда.
 
СМАЊЕЊЕ ДЕФИЦИТА У СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЈЕНИ И ОЧУВАЊЕ НИВОА ДЕВИЗНИХ РЕЗЕРВИ
Република Српска има негативан биланс у размјени са иностранством. Таква ситуација за собом повлачи економску нестабилност. Да бисмо то промијенили и да би Република Српска кренула да јача, неопходно је да се увећа количина новца у оптицају, односно да се увећа прилив новца који улази у земљу, а да се смањи количина која из земље излази.
 
УТИЦАЈ НА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОНКУРЕНТНОСТИ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА
Пројектом „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ можемо утицати на повећање количине новца у оптицају у одређеним сегментима производње, што за резултат може имати већа улагања у тој области. Отварање већег броја предузећа која производе исту или сличну робу доводи до веће конкуренције, што као крајњи резултат мора имати побољшање квалитета производа. Дакле, гледајући и са те стране, Пројекат „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ је у интересу свих потрошача, а побољшање квалитета производа позитивно ће утицати на конкурентност дате робе, како на домаћем, тако и на страном тржишту.
 
ЗНАК
Знак пројекта „НАШЕ ЈЕ БОЉЕ“ симболизује Републику Српску са текстуалном поруком „Произведено у Српској“ и слоганом Пројекта „Наше је боље“.
 

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  •   Članstvo u komori
  • infobiz slajder