Библиотека

 

 
Конференција: Заштита географског поријекла и брендирање домаћих производа
Агенда - 14.03. Заштита географског поријекла и брендирање домаћих производа
 
787.27KB
 
Позив за пословну посјету сајмовима у Турској
Апликациони формулар
 
88.15KB
 
Јавни позив- Подршка МСП-овима за увођење мјера енергетске ефикасности путем креирања Мреже енергетске ефикасности (МЕЕ)
Апликациони формулар
 
354.06KB
 
''BFC SEE 2023'' Јавни позив за градове и општине
Брошура
 
1.17MB
 
Редови вожње
Даљинар са минималним временима (децембар 2017)
 
422.11KB
 
Јавна лицитација за продају некретнина
Житопродукт а.д. Бања Лука у стечају - оглас о продаји некретнина (земљишта).
 
61KB
 
Чланство у комори
Закон о Привредној комори Републике Српске
 
81.3KB
 
Иницијатива за стављање ван снаге Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју Града Бијељина
Иницијатива за стављање ван снаге Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских занатско-предузетничких и трговинских објеката
 
3.56MB
 
''BFC SEE 2023'' Јавни позив за градове и општине
Инфо лист
 
187.19KB
 
Позив за пословну посјету сајмовима у Турској
Информације о сајму
 
214.2KB
 
''BFC SEE 2023'' Јавни позив за градове и општине
Јавни позив
 
338.5KB
 
Јавни позив- Подршка МСП-овима за увођење мјера енергетске ефикасности путем креирања Мреже енергетске ефикасности (МЕЕ)
Јавни позив
 
353.69KB
 
Јавни позив за додјелу бесповратних средстава пољопривредним произвођачима и прерађивачима за набавку механизације, опреме и алата
Јавни позив
 
177.94KB
 
Јавни позив за предузећа из металопрерађивачке и дрвопрерађивачке индустрије са циљем увођења дигиталних рјешења
Јавни позив
 
309.22KB
 
Јавни позив за похађање бесплатне обуке за писање пословних планова и припрему пројектних приједлога за пријаву на јавне позиве у пољопривредно-прехрамбеном сектору
Јавни позив за похађање обуке за писање пословних планова и припрему пројектних приједлога за пријаву на јавне позиве у пољопривредно-прехрамбеном сектору
 
193.4KB
 
Јавни позив угоститељима и туристичким агенцијама за учешће у поступку додјеле туристичких ваучера у Републици Српској у 2022. години
Јавни позив угоститељима и туристичким агенцијама за учешће у поступку додјеле туристичких ваучера у РС
 
204.07KB
 
Списак сајамских манифестација у БиХ – 2023.година
Календар сајмова
 
1.08MB
 
Редови вожње
Књига предлога редова вожње 2023-2024
 
1.18MB
 
Редови вожње
Књига редова вожње 2022-2023 (важи од 01.06.2022.)
 
1.08MB
 
Редови вожње
Књига редова вожње 2023-2024 (важи од 01.06.2023.)
 
859.31KB
 
Редови вожње
Књига редова вожње ППК Бијељина (важи од 01.06.2021.)
 
1.17MB
 
На сајту е-Консултација објављен Нацрт Закона о ПДВ-у.
Нацрт - Закон о ПДВ-у
 
144.39KB
 
Одржана јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама закона о туризму
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о туризму
 
408KB
 
Јавна расправа о Нацрту закона о фискализацији
Нацрт закона о фискализацији
 
340.5KB
 
Нацрт правилника о опреми под притиском
Нацрт правилника о опреми под притиском
 
2.05MB
 
Редови вожње
Обавештење о јавном усклађивању редова вожње 06.04.2023
 
360.22KB
 
Редови вожње
Обавештење о покретању поступка усклађивања редова вожње за 2022/2023. годину
 
1.47MB
 
Обавјештење о одржавању јавних расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије
Обавјештење - Oдржавањe јавних расправа о Нацрту закона о обновљивим изворима енергије
 
994.23KB
 
Редови вожње
Обваештење о покретању поступка усклађивања редова вожње за 2023/2024. годину
 
795.28KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Образац 3 - Пријава кандидата за председника ППК Бијељина
 
49KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Образац 4 - Изјава о прихватању кандидатуре
 
43KB
 
Јавна лицитација за продају некретнина
ОГЛАС - Жупа комерц - 1. ЛИЦИТАЦИЈА НЕКРЕТНИНА - ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
 
97KB
 
Оглас о продаји имовине Sinyu Iberica д.о.о. Бања Лука у стечају
Оглас - Продаја имовине Sinyu Iberica д.о.о. Бања Лука у стечају
 
31.3KB
 
ЈП ”РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. - у стечају Бања Лука објавило огласе о продаји имовине
ОГЛАС о продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања
 
84.5KB
 
ЈП ”РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. - у стечају Бања Лука објавило огласе о продаји имовине
ОГЛАС о продаји покретне имовине стечајног дужника - путем затворених понуда
 
73KB
 
Чланство у комори
Одлука о висини чланарине за 2022 годину
 
1009.76KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Одлука о покретању поступка за избора предсједника ППК Бијељина
 
67.06KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Одлука о роковима за спровођење кандидационог поступка
 
74.71KB
 
Позив: Специјализована обука „Подизање свијести о опасностима на раду и безбједности у пољопривредно-прехрамбеној индустрији“ у Бијељини 15. фебруара
Позив - Бијељина, 15.02.2023.
 
573.03KB
 
Позив за учешће на Другом сајму женског предузетништва бијељинске регије
Позив - Сајам женског предузетништва 2023.
 
60.39KB
 
Четврта конференција и Други сајам предузетништва жена у Републици Српској
Позив - Четврта конференција и Други сајам предузетништва жена у Републици Српској
 
298.14KB
 
Семинар „Припрема за ЕУ - увођење новог електронског провозног система NCTS у БиХ“ одржаће се у ППК Бијељина 12. августа
Позив на семинар - Припрема за ЕУ – увођење новог електронског провозног система NCTS у БиХ
 
52.85KB
 
Презентација подстицаја за директна улагања и подстицаја за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у петак у Бијељини
ПОЗИВНИЦА
 
246.45KB
 
Радионица у организацији Спољнотрговинске коморе БиХ и ППК Бијељина
ПОЗИВНО ПИСМО - Дигитална комора
 
136.76KB
 
Почиње кандидациони поступак за избoр предсједника ППК Бијељина
Правилник о изборима за органе и тијела ПКРС и подручних привредних комора
 
638.5KB
 
Министарство привреде и предузетништва позвало на доставу коментара и сугестија на два правилника
Правилник о садржају и начину вођења Регистра друштвених предузећа
 
116KB
 
Министарство привреде и предузетништва позвало на доставу коментара и сугестија на два правилника
Правилник о садржају и облику захтјева за стицање статуса друштвеног предузећа
 
109.5KB
 
Приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза
Приједлог одлуке о привременој сузпензији и привременом смањењу царинских стола код увоза одрђених роба до 31.12.2024. године
 
80.81KB
 
Позив: Специјализована обука „Подизање свијести о опасностима на раду и безбједности у пољопривредно-прехрамбеној индустрији“ у Бијељини 15. фебруара
Програм - Бијељина, 15.02.2023.
 
130.32KB
 
Радионица у организацији Спољнотрговинске коморе БиХ и ППК Бијељина
ПРОГРАМ - радионица Дигитална комора
 
336KB
 
Четврта конференција и Други сајам предузетништва жена у Републици Српској
Програм - Четврта конференција и Други сајам предузетништва жена у Републици Српској
 
414.61KB
 
Семинар: „Кориштење ГС1 стандарда за идентификацију, електронску размјену података и унапређење пословних процеса"
Програм семинара
 
51.7KB
 
Уредба о поступку додјеле подстицаја за мала и средња предузећа
Службени гласник РС - број 66
 
1.3MB
 
Објављен Јавноважећи програм оспособљавања за конобара
Службени гласник РС - број 69
 
967.66KB
 
О нама
Списак чланова Скупштине ППК Бијељина
 
319.25KB
 
Позив за исказивање интереса за учешће у процесу унапређења квалитета практичне наставе
УПИТНИК - Исказивање интереса
 
122.83KB
 
Контакт
Чланови скупштине ППК Бијељина
 
309.39KB

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede