Сајам предузетништва у Власеници


СШЦ Милорад Влачић из Власенице организовао је сајам предузетништва на коме су представљени потенцијали центра, занимања и услови за учење и рад. 

11.05.2023.

СШЦ Милорад Влачић из Власенице организовао је сајам предузетништва на коме су представљени потенцијали, занимања и услови за учење и рад. 

Привредној комори Републике Српске повјерено је јавно овлашћење  које се односи на спровођење обука ментора практичне наставе, провјеравање испуњености услова за образовање ученика код послодаваца те вођење регистра уговора о образовању ученика код послодаваца.
Коморски систем један је од главних актера за спровођење дуалног образовања и образовне политике Републике Српске.

На основу прикупљених података установљено је да се највеће потребе на тржишту рада јављају за занимањем трећег степена. 
Представници Подручне привредне коморе Бијељина истакли су важност избора занимања који су неопходни привреди земље а која нуде сигурно запослење. 
У оквиру пројекта “Унапређење извођења практичне наставе за дефицитарна занимања” Подручна привредна комора Бијељина директном донацијом помогла је средњошколске центре регије, средствима и опремом за извођење кабинетске наставе са циљем што боље афирмације тражених, стручних занимања и квалитетнијим условима за извођење практичне наставе.

 

  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede
  • 30 GODINA U SLUŽBI PRIVREDE
  • naše je bolje
  • Članstvo u komori
  • Korporativni veb identitet privrede