Спречавање злоупотреба лиценци у области грађевинарства


Привредна комора Републике Српске покренула активну кампању са циљем сузбијања злоупотреба лиценци у грађевинарству.

21.07.2022.

Обавјештавамо привредне субјекте из области грађевинарства и све надлежне институције да је Привредна комора Републике Српске покренула активну кампању са циљем сузбијања злоупотреба лиценци у грађевинарству.

​Одређени број физичких и правних лица који посједују одговарајуће лиценце, прије свега за пројектовање и извођење одређене фазе, злоупотребљавају те лиценце на начин да врше само формално овјеравање пројектне документације и/или неопходне документације током извођења (грађевинске дневнике, изјаве и сл.) а да, у ставри, пројектовање и извођење врше физичка и правна лица која за то нису квалификована. То фиктивно овјеравање и „покривање“ се најчешће одвија без било каквих уговора, па чак и оних који се тичу формалне пословно-техничке сарадње. Негативне посљедице те криминалне услуге „покривања“ неквалификованих пројектаната и извођача, између осталог, доводе:
 
1) до огромних губитака у приходима Републике Српске јер се токови новца скоро у потпуности одвијају у супротности са свим законима о финансијским трансакцијама. Услуге стварног пројектовања и извођења и формалног „покривања“ највећи број инвеститора плаћа готовински (такве пројекте и извођења, по правилу, раде особе које су званично заполсене у некој јавној институцији или правном лицу, или су лажно незапослене и само су фиктивно пријављени на бироу, или су пензионери,… па ту „услугу“ обављају „хонорано“). Највећи проблем и јесте у чињеници што се ти „хонорари“ исплаћују, углавном, нелегално без уговора и пријава Пореској управи и без уплата било каквих пореза и доприноса;
 
2) до подстрекивања рада на црно;
 
3) до уништавања предузећа из области грађевинарства која покушавају да послују у складу са свим важећим законима јер не могу да се изборе са нелојалном конкуренцијом;
 
4) до тога да се предузећа са 2-3 запослена радника воде на дестинама стамбено-пословних комплекса као пројектанти или извођачи, а да су им годишњи приходи толики као да су пројектовали/извели радове на неколико мањих породичних кућа, што само указује на малверзације са финансијама и утаје пореза;
 
5) до тога да је квалитет таквог пројектовања и извођења, углавном, више него биједан, па због тога испаштају и будући корисници било да се ради о власницима станова или о корисницима неке јавне институције.
 
Због свега наведеног, у наредном периоду ће бити спроведен низ активности од стране надлежних органа са циљем идентификације лица која врше наведене злоупотребе, уз обавезну примјену казнених одредби важећих законских прописа који регулишу ову област.
 
Наведене активности ће се спроводити на начин да ће представници Пореске управе РС, Управе за индиректно опорезивање БиХ, Републичког инспектората РС, МУП-а РС и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, у оквиру својих надлежности, интензивно вршити појачану контролу уговора између привредних друштава о вршењу инжењерских услуга и извођењу свих фаза за које су лиценце прописане, али и међусобне финансијске трансакције.
 
Овим путем још једном упозоравамо све власнике лиценци (физичка и правна лица) да раде у складу са важећим законским прописима, односно да своје лиценце не уступају другим лицима, јер ће у противном бити санкционисани и сносити разне посљедице, између осталих и за избјегавање плаћања пореза.

 

  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine
  • Privredni vodič
  • Naše je bolje
  • Red vožnje
  • Obračun članarine